با سلام.

هدف از راه اندازی این وبلاگ بیان حقایقی در خصوص مدیریت جنگلها و مراتع و استفاده بهینه از منابع جنگلی و مرتعی می باشد.

باشد که با ارائه نظرات مفید و راهکارهای عملی در حفظ این موهبت الهی کوشا باشیم.

کارشناس ارشد منابع طبیعی!